Open water 2019

BEKO OPEN WATER i MAMUT CUP 2019

Serdecznie zapraszamy wszystkich na wielkie sportowe wydarzenie, które będzie miało miejsce w Park Wodny MAMUT Garwolin!
1 czerwca, od godziny 10:00 będziemy świadkami zawodów pływackich “BEKO OPEN WATER 2019” –  GRAND PRIX POLSKI i VI. OTWARTE MISTRZOSTWA WARSZAWY I MAZOWSZA W KAT. MASTERS

Zapisy: www.zmierzymyczas.pl/zapisy/beko

Harmonogram zawodów:
09:00 Otwarcie biura zawodów
10:00 Odprawa techniczna do konkurencji Beko Pralka Challenge
10:20 Oficjalne otwarcie Mistrzostw
10:30 Start do konkurencji Beko Pralka Challenge
11:00 Odprawa techniczna do konkurencji Splash 100 & 200 m
11:15 Start do konkurencji Splash 100 & 200 m
11:25 Dekoracje konkurencji Beko Pralka Challenge i Splash
11:40 Odprawa techniczna do konkurencji „OW” i Tri – 1,5 km
12:00 Start do konkurencji „OW” i „Tri” 750m i 1,5 km (start wspólny, klasyfikacja oddzielna)
12:25 Odprawa techniczna do konkurencji “GP” 3 km i „MW i Maz” 3 km
12:45 Start do konkurencji „GP” 3 km
13:30 Start do konkurencji „MW i Maz” 3 km
14:30 Dekoracje konkurencji „OW”
14:45 Oficjalne zakończenie zawodów

Natomiast dla fanów piłki nożnej plażowej o 14:00 wystartuje turniej MAMUT CUP 2019.

beko open water 2019

REGULAMIN BEKO OPEN WATER:

 1. Termin i miejsce zawodów:
  1  czerwca 2019 r., Park Wodny Mamut Garwolin

 2. Cel imprezy:

  1. Popularyzacja pływania długodystansowego;

  2. Propagowanie formy aktywnego spędzania czasu;

  3. Promowanie bezpiecznych form korzystania z wód otwartych.

 3. Organizatorzy:

  1. Warsaw Masters Team;

  2. Fundacja Aqua-Life.

 4. Współorganizatorzy:

  1. Komitet Techniczny Masters przy Polskim Związku Pływackim;

  2. Warszawsko Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki;

  3. Polski Związek Pływacki;

  4. Kursy WOPR Grzegorz Mieleszko.

 5. Sponsorzy:

  1. Beko Polska;

  2. TYR Polska.

  3. Gmina Garwolin

  4. Starostwo Powiatowe Garwolin

 6. Kierownictwo zawodów:

  1. Komisja Sędziowska wg ustaleń WMOZP;

  2. Naczelnik Zawodów: Michał Łubian;

  3. Przewodniczący Komisji Odwoławczej.

 1. Patronat medialny:

  1. megatiming.pl;

  2. swimportal.pl;

  3. runforest.pl.

 2. Harmonogram zawodów:

09:00

Otwarcie biura zawodów

10:00

Odprawa techniczna do konkurencji Beko Pralka Challenge

10:20

Oficjalne otwarcie Mistrzostw

10:30

Start do konkurencji Beko Pralka Challenge

11:00

Odprawa techniczna do konkurencji Splash 100 & 200 m

11:15

Start do konkurencji Splash 100 & 200 m

11:25

Dekoracje konkurencji Beko Pralka Challenge i Splash

11:40

Odprawa techniczna do konkurencji „OW” i Tri – 1,5 km

12:00

Start do konkurencji „OW” i „Tri” 750m i  1,5 km (start wspólny, klasyfikacja oddzielna)

12:25

Odprawa techniczna do konkurencji “GP” 3 km i  „MW i Maz” 3 km

12:45

Start do konkurencji „GP” 3 km

13:30

Start do konkurencji „MW i Maz” 3 km

14:30

Dekoracje konkurencji „OW”

14:45

Oficjalne zakończenie zawodów

 1. Konkurencje:

nazwa

dystans

il. pętli

limit czasu

1. Beko Pralka Challenge*

4x 0,3 km

4×1

patrz tabelka poniżej

2. Splash

100 lub 200 m

1

3. Mistrzostwa Warszawy TRI i OW

750 m

1

45 min.

4. Mistrzostwa Warszawy TRI i OW

1,5 km

2

45 min

5. Grand Prix Polski OW

3,0 km

4

60 min

6. Mistrzostwa Warszawy OW

3,0 km

4

90 min

*”Beko Pralka Challenge” jest serią 4 wyścigów na dystansie 300 m, w systemie eliminacji, gdzie w każdym kolejnym etapie skraca się czas kwalifikacji.  Zawodnicy zostają dopuszczeni do kolejnych wyścigów, jeżeli zmieszczą się w limicie czasowym.

Limity czasowe poszczególnych startów w konkurencji „Beko Pralka Challenge” wynoszą:

Limit dopuszczenia do 2 etapu

6:00 min

Limit dopuszczenia do 3 etapu

5:30 min

Limit dopuszczenia do 4 etapu

5:00 min.

Limit dopuszczenia do finału

4:30 min


Wyścigi rozgrywane będą w formule Open z podziałem na kobiety i mężczyzn, bez podziału na kategorie wiekowe. Zwycięzcami „Beko Pralka Challenge” są zawodnik i zawodniczka, którzy jako pierwsi ukończą czwarty etap rywalizacji. Zwycięzcy otrzymają nagrody ufundowane przez głównego sponsora zawodów, firmę Beko. Zawodnicy biorący udział w „Beko Pralka Challenge” mają prawo udziału w jednej z trzech konkurencji Mistrzostw Warszawy, czyli: 1,5 km OW, 1,5 km TRI lub 3,0 km OW.

 1. Informacje ogólne:

  1. Start i meta znajdują się na Kąpielisku Mamut;

  2. Start wyścigów na dystansie 750 m, 1,5 km i 3 km odbywa się z wody na linii między bojami kierunkowymi;

  3. Start wyścigów „Beko Pralka Challenge” i Splash odbędzie się z plaży na kąpielisku;

  4. Meta wyścigu stanowi bramka z napisem “meta”;

  5. Trasa wyścigu oznaczona będzie bojami tworzącymi kształt trójkąta dla konkurencji  Pralka Beko Challenge i  Splash oraz kształt kwadratu dla dystansów: 750 m i 1,5 km, 3 km;

  6. Trasa wyścigu będzie prawoskrętna – to oznacza, że zawodnicy każdą boję omijają prawym ramieniem.

 2. Informacje techniczne:

  1. Pomiar czasu elektroniczny;

  2. Każdy zawodnik może wystartować w „Beko Pralka Challenge” oraz jednej z konkurencji: 750 m, TRI, 750 m OW, 1,5 km TRI, 1,5 km OW lub 3 km GP lub 3 km OW;

  3. W konkurencji „Splash” mogą wystartować zawodnicy, którzy ukończyli 8 rok życia;   

  4. Zawodnicy mogą startować w strojach dopuszczonych przez FINA do rywalizacji na wodach otwartych za wyjątkiem konkurencji „TRI”;

  5. Pływanie w piankach jest zabronione, jeżeli temperatura wody przekroczy 25°C;

  6. Zawodnicy nie mogą korzystać z karmienia i picia w trakcie startu;

  7. Zawodnicy znajdujący się w wodzie po przekroczeniu limitu czasu kończą udział w wyścigu i z przyczyn technicznych nie będą sklasyfikowani.

 3. Zawodnicy uczestniczący w zawodach mają prawo:

  1. Pokryć ciało substancją zabezpieczającą przed obniżeniem temperatury w wodzie;

  2. Użyć okularków, klipsów na nos i zatyczek do uszu;

  3. Wezwać pomoc lub przerwać wyścig poprzez uniesienie ręki nad głowę w pozycji „ na plecach”.

 4. Zawodnicy uczestniczący w MW nie mogą :

  1. Korzystać w czasie wyścigu ze sprzętu ułatwiającego pływanie;

  2. Używać pianek (z wyłączeniem biegu dopuszczającego używanie pianek);

  3. Korzystać z pomocy osób niezwiązanych z wyścigiem w czasie jego trwania.

 5. Zawodnicy uczestniczący w MW zobowiązani są do:

  1. okazania dowodu tożsamości lub licencji PZP przy rejestracji;

  2. podpisania własnoręcznie oświadczenia przygotowanego przez organizatora, w którym stwierdzają swoją zdolność do udziału w zawodach oraz że startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych pretensji i roszczeń do organizatorów w razie ewentualnego uszczerbku na zdrowiu w wyniku startu
   w zawodach
   ;

  3. w przypadku osób niepełnoletnich startujących w konkurencjach 750 m, 1,5 km i 3 km:
   – okazania aktualnej licencji zawodniczej PZP,
   – aktualnych badań lekarskich,
   – dostarczenia pisemnej, osobiście podpisanej zgody prawnego opiekuna niepełnoletniego zawodnika;

  4. podporządkowania się decyzjom Komisji Sędziowskiej;

  5. przestrzegania regulaminu zawodów;

  6. umożliwienia organizatorowi wpisania w widocznym miejscu wskazanym przez organizatora numeru startowego;

  7. startu i kontynuowania wyścigu aż do mety w czepku przekazanym przez organizatora.

 6. Zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani na wniosek Sędziego Głównego.
  W związku z tym zabrania się:
  A. utrudniania płynięcia innym zawodnikom: zrywanie okularków, ciągnięcie, odpychanie, napływanie itp.;

  1. chodzenia po dnie poza bojami wyznaczającymi linię startu i mety;

  2. .kontaktu fizycznego z łodzią zabezpieczającą.

 1. Kat. wiekowe zostaną określone po konsultacjach z Komisją Pływania Długodystansowego PZP i KT Masters PZP

  1. Kategoria 1 – 14-16 lat

  2. Kategoria 2 – 17-19 lat

 1. Kategoria Masters:
  0 – 20 – 24 lat C – 35-39 lat F – 50-54 lat I – 64-69 lat
  A – 25 – 29 lat D – 40-44 lat G – 55-59 lat J – 70-74 lat
  B – 30 – 34 lat E – 45-49 lat H – 60-64 lat itd. co 5 lat

 1. Zgłoszenia należy dokonać online przez stronę “zmierzymyczas.pl” do dnia 27.05.2019:

  1. Link do zgłoszenia uczestnictwa: zmierzymyczas.pl/zapisy

 2. Organizator dopuszcza wprowadzenie limitu do 150 startujących uczestników. O kolejności zgłoszeń decyduje kolejność rejestracji wraz z dokonaniem opłaty startowej. Zgłoszenie będzie widoczne na liście startowej po dokonaniu opłaty startowej.

 1. Zasady finansowania:

  1. Opłata startowa uczestników wynosi

65,00 PLN

dla uczestników konkurencji Splash*

100,00 PLN

przy płatności dokonanej do dnia 05.05.2019*

130,00 PLN

przy płatności dokonanej po 05-05.2019*

150,00 PLN

przy płatności w dniu zawodów**

* płatne wyłącznie online; ** płatne w biurze zawodów

2. Zawodnik wnosi opłatę startową tylko raz, także w przypadku udziału w dwóch konkurencjach.

3. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

4. Koszty związane z organizacją zawodów ponoszą organizatorzy.

 1. Komisja Sędziowska Skład Komisji Sędziowskiej ustala PZP oraz Kolegium Sędziów WMOZP. Sędziowie wyznaczeni do sędziowania MW są zobowiązani do posiadania aktualnej licencji sędziowskiej.

 2. Biuro zawodów czynne na Kąpielisku Park Wodny Mamut w dniu zawodów od godz. 9:00. Biuro Informacyjne w Wodnym Parku Warszawianka lok. 1.103A (antresola) w siedzibie Warsaw Masters Team czynne we wtorki i czwartki w godzinach 13:30-17:30.

 3. Bezpieczeństwo:

  1. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialni są ratownicy WOPR;

  2. Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz płetwonurka.

 4. Nagrody:

  1. W każdej konkurencji za miejsca 1-3 w klasyfikacji kobiet i mężczyzn wręczone zostaną puchary lub specjalne statuetki;

  2. W każdej kategorii wiekowej za miejsca 1-3 w klasyfikacji kobiet i mężczyzn rozdane zostaną dyplomy;

  3. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal lub upominek i dyplom.

 5. Postanowienia końcowe: w sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Komisja Odwoławcza.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów, konkurencji lub przerwania bez podania powodów.

 7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, na którym odbywać się będą zawody, poza depozytem znajdującym się w namiocie organizatora.

Tags: No tags

Comments are closed.