Beko Challenge 2020 Open Water / TRI

To impreza pływacka sportowa o zasięgu ogólnokrajowym, która odbędzie się już w tą sobotę, 20 czerwca 2020 na obiekcie Parku Wodnego “MAMUT” w Woli Rębkowskiej koło Garwolina. Strat zawodników jest przewidziany od godziny 10:00, natomiast samo biuro zawodów będzie otwarte już od godziny 9:30.

BEKO Challenge Open Water 2020 jest indywidualnym sprawdzianem pływackim na czas w wodzie otwartej, na dystansie 1500m w dwóch kategoriach: open water i TRI czyli w tzw. piankach. Sprawdzian jest przeprowadzony indywidualnie na czas, bez podziału na kobiety i mężczyzn.

Zawody “BEKO Challenge 2020” są pierwszą w Polsce imprezą zorganizowaną po wprowadzeniu ograniczeń związanych z COVID-19.

IV etap odmrażania umożliwia nam organizować imprezy sportowe na świeżym powietrzu, co ma bardzo duże znaczenie dla osób związanych ze sportem. Nadal jednak obowiązuje nas tzw. reżim sanitarny.

Płatność wpisowego odbywa się tylko drogą on-line do 17 czerwca 2020r. włącznie. Nie przewiduje się możliwości zapłacenia gotówką wpisowego podczas zawodów. Osoby, które nie dokonały płatności wpisowego on-line nie będą widniały na liście startowej w dniu imprezy i nie będą dopuszczone do startu.

Ze względu na ogłoszony stan epidemii, mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników i przedstawicieli organizatora, w dalszym ciągu niezbędne jest spełnienie wymagań sanitarnych, określonych w rozporządzeniu limitów. Oznacza to, że na terenie Parku Wodnego “Mamut” uczestnicy będą musieli nosić rękawiczki oraz osłaniać twarz. Jedyny wyjątek stanowi sam etap wejścia do wody na rozgrzewkę i/lub na start. Po wyjściu z wody zawodnik jest zobowiązany do tego aby ponownie użyć rękawiczek oraz maseczki. Nie przewiduje się dekoracji uczestników na miejscu, wręczania nagród i medali. Nie przewiduje się także pakietów startowych.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI WYTYCZNYMI:

Specjalne obowiązki Uczestników związane z obowiązującym stanem epidemii wirusa Covid-19:

  1. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do poruszania się po terenie Imprezy w maseczka ochronnych zakrywających usta i nos oraz używania rękawiczek ochronnych własnych, bądź udostępnionych przez Organizatora. Możliwość zdjęcia maseczki oraz rękawiczek następuje tuż przed wejściem do wody na rozgrzewkę i/lub na start. Po powrocie na brzeg po rozgrzewce/minięciu linii mety Uczestnik jest zobowiązany do założenia maseczki i rękawiczek.
  2. Rzeczy osobiste Uczestnicy są zobowiązani przechowywać w workach dostarczonych przez Organizatora i oznaczonych tym samym numerem startowym, a w czasie rozgrzewki/startu w sprawdzianie złożyć w miejscu wskazanym przez Organizatora.
  3. Poruszając się po terenie Imprezy Uczestnicy są zobowiązani do zachowania określonego przepisami dystansu (min. 2 m) pomiędzy sobą oraz osobami reprezentującymi Organizatora.
  4. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać szczegółowego harmonogramu organizacyjnego Imprezy uwzględniającego zaplanowane czasy przybycia na teren imprezy uwzględniające pozycję startową, rejestrację, dwukrotne przebranie, rozgrzewkę oraz start.
  5. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż nieprzestrzeganie obowiązków opisanych w niniejszym punkcie może być powodem dyskwalifikacji Uczestnika i poproszeni o natychmiastowe opuszczenie terenu Imprezy, bez udziału w sprawdzianie.

Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – ZALECENIA