Beko_Open_water_2020_www4-01-02-2020

BEKO CHALLENGE OPEN WATER 2020

20 czerwca 2020 zapraszamy na zawody pływackie “BEKO challenge Open Water 2020”, które odbędą się w Parku Wodnym MAMUT.
Głównymi organizatorami tej imprezy pływackiej są Fundacja AQUALife oraz Warsaw Masters Team.
BEKO Challenge Open Water 2020 jest indywidualnym sprawdzianem pływackim na czas w wodzie otwartej, na dystansie 1500m. Sprawdzian jest przeprowadzony indywidualnie na czas, bez podziału na kobiety i mężczyzn.

Zawody te będą również pierwszą imprezą jaka odbędzie się po wprowadzeniu ograniczeń związanych z COVID-19. Ze względu na bezpieczeństwo Uczestników, oraz osób biorących udział w organizacji Imprezy, ze względu zagrożenie epidemiczne i obowiązujące przepisy, oprócz obostrzeń opisanych w części Komunikatu organizacyjnego (Regulaminu Imprezy), Organizator wprowadza limit 75 Uczestników.
W przypadku zmiany przepisów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z epidemią wirusa Covid-19, ustalony limit może ulec zmianie. W przypadku zmiany limitu Uczestników, ostateczna lista Uczestników dopuszczonych do sprawdzianu będzie ustalana w oparciu o kolejność zgłoszeń.

Przyjmowanie zgłoszeń następuje wyłącznie poprzez stronę internetową zmierzymyczas.pl/zapisy w terminie do 17 czerwca 2020 r., lub do wyczerpania ustalonego limitu miejsc.

Linki do zapisów na zawody:

Wyścig OPEN WATER
https://www.zmierzymyczas.pl/1124/beko-challenge-open-water-2020-ow.html

Wyścig TRI
https://www.zmierzymyczas.pl/1125/beko-challenge-open-water-2020-tri.html

✅ ORGANIZATORZY
• Warsaw Masters Team
• Fundacja Aqua-Life

✅ WSPÓŁORGANIZATORZY
• Starosta Powiatu Garwolińskiego
• Komitet Techniczny Masters przy Polskim Związku Pływackim
• Kursy WOPR Grzegorz Mieleszko

✅ SPONSORZY
• Beko Polska
• Huub Polska
• Gmina Garwolin
• Starostwo Powiatowe

✅ PATRONAT MEDIALNY
• Runforest.pl
• Megatiming.pl
• Swimportal.pl

Harmonogram ogólny:
09:30 Otwarcie Biura Zawodów
10:00-12:00 BEKO Challenge Open Water 2020 – indywidualny sprawdzian pływacki w wodzie otwartej na 1500 m
21:00 dekoracja online najlepszych Uczestników sprawdzianu podczas internetowej audycji na żywo „Suchy Tor Broadcast” na Facebooku.

Specjalne obowiązki Uczestników związane z obowiązującym stanem epidemii wirusa Covid-19:

  1. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do poruszania się po terenie Imprezy w maseczka ochronnych zakrywających usta i nos oraz używania rękawiczek ochronnych własnych, bądź udostępnionych przez Organizatora. Możliwość zdjęcia maseczki oraz rękawiczek następuje tuż przed wejściem do wody na rozgrzewkę i/lub na start. Po powrocie na brzeg po rozgrzewce/minięciu linii mety Uczestnik jest zobowiązany do założenia maseczki i rękawiczek.
  2. Rzeczy osobiste Uczestnicy są zobowiązani przechowywać w workach dostarczonych przez Organizatora i oznaczonych tym samym numerem startowym, a w czasie rozgrzewki/startu w sprawdzianie złożyć w miejscu wskazanym przez Organizatora.
  3. Poruszając się po terenie Imprezy Uczestnicy są zobowiązani do zachowania określonego przepisami dystansu (min. 2 m) pomiędzy sobą oraz osobami reprezentującymi Organizatora.
  4. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać szczegółowego harmonogramu organizacyjnego Imprezy uwzględniającego zaplanowane czasy przybycia na teren imprezy uwzględniające pozycję startową, rejestrację, dwukrotne przebranie, rozgrzewkę oraz start.
  5. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż nieprzestrzeganie obowiązków opisanych w niniejszym punkcie może być powodem dyskwalifikacji Uczestnika i poproszeni o natychmiastowe opuszczenie terenu Imprezy, bez udziału w sprawdzianie.

Regulamin Zawodów: Komunikat Organizacyjny

Comments are closed.