PLAKAT_27-06-2020-01-01-01

Triathlon Garwoliński 2020

27 czerwca 2020 r. wystartuje kolejna edycja Triathlonu Garwolińskiego. Impreza z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, nie tylko zawodników z naszego powiatu.

Zawodnicy na dystansie sprinterskim będą mieli do przepłynięcia 750 metrów (Jezioro Mamucie), 20 km jazdy rowerem i 5 km do przebiegnięcia. Start, meta i strefa zmian będą się znajdować w Parku Wodnym “Mamut” w Woli Rębkowskiej. Trasa rowerowa będzie prowadziła do Huty Garwolińskiej, a bieg odbędzie się drogami serwisowymi przy obwodnicy.

Harmonogram zawodów:
08:00 – 09:15 – wydawanie pakietów startowych
08:00 – 09:30 – wprowadzanie rowerów do strefy zmian
09:30 – oficjalne otwarcie zawodów
09:35 – obowiązkowa odprawa techniczna
10:00 – start z plaży
11:10 – 13:00 – wydawanie rowerów ze strefy zmian
11:40 – zamknięcie trasy kolarskiej
12:00 – zamknięcie trasy biegowej
12:15 – ceremonia wręczenia nagród

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą elektronicznie. Link do formularza zapisów będzie dostępny na stronie internetowej www.csik.garwolin.pl oraz www.facebook.com/triathlon.garwolin
 2. W dniu rywalizacji zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów, o ile będą dostępne miejsca.
 3. Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
 4. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody opiekuna prawnego.
 5. Organizator zaleca, aby każdy zawodnik we własnym zakresie określił swoje zdrowotne możliwości startowe i potwierdził je konsultacją z lekarzem.
 6. Organizator przewiduje limit 100 startujących zawodników.
 7. Zawodnicy mogą uczestniczyć w zawodach tylko po osobistym podpisaniu oświadczenia o braku zdrowotnych przeciwwskazań do uprawiania triathlonu.

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM PANDEMII COVID-19:

 1. Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące zasada organizacji zawodów sportowych, gromadzenia się oraz wytycznych dotyczących reżimu sanitarnego.
  2. Zawody odbędą się bez udziału publiczności. Na terenie obiektu mogą znajdować się tylko zawodnicy biorący udział w triathlonie oraz osoby niezbędne do przeprowadzenia zawodów – organizatorzy, partnerzy, służby porządkowe, osoby oficjalne oraz dziennikarze i fotoreporterzy wykonujący swoje obowiązki służbowe.
  3. Każdy zawodnik przez rozpoczęciem zawodów będzie musiał wypełnić odpowiednią ankietę epidemiologiczną.
  4. W zawodach mogą wziąć udział tylko osoby zdrowe. Osoby, które mają objawy infekcji, gorączkę lub uskarżają się na jakiekolwiek objawy chorobowe nie będą mogły wziąć udziału w zawodach.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmierzenia temperatury zawodnikom przed rozpoczęciem zawodów.
  6. Organizator zapewni środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego. Dezynfekcja sprzętu leży po stronie zawodnika.
  7. Każdy zawodnik będzie zobowiązany do samodzielnego zdjęcia opaski z chipem i odłożenia jej w wyznaczone miejsce.
  8. Nie będzie przeprowadzona dekoracja medalami – każdy zawodnik odbierze dla siebie medal z wyznaczonego miejsca.
  9. Podczas zawodów nie ma obowiązku noszenia maseczek ochronnych oraz zachowania dwumetrowego dystansu społecznego. Zgodnie z wytycznymi organizator rekomenduje zachowanie dystansu we wszystkich tych sytuacjach, w których jest to możliwe.
  10. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na swoją odpowiedzialność i ponosi ryzyko ewentualnego zarażenia się wirusem SARS-CoV-2.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażenie wirusem podczas zawodów oraz nieprzestrzeganie przez zawodników zasad bezpieczeństwa 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *